Aquest dissabte 18 d’abril Naise Barcelona va fer una visita de cortesia.
Membres de la directiva de Naise Barcelona es van presentar als despatxos de l’empresa de CIAN disseny per fer donació d’una placa de record als dissenyadors de l’escut. Els Srs. Rafael Llarch i David Llarch, ideòlegs d’aquest escut s’inspiren en l’escola d’estiu realitzada l’any 1993. En l’actualitat s’ha perfeccionat i adaptat per representar la nostra entitat.